Čo vlastne konzumujete?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo záleží natom, čo je vo vašich výživových doplkoch?

 

Rozmýšlali ste niekedy nad tým, prečo je dôležité, čo je vo vašich doplnkoch stravy? Nielen aktívne zložky a ich príslušné výhody, ktoré pravdepodobne určujú váš výber produktu, ale až po skutočný zdroj vitamínu alebo minerálu? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že to môže znamenať rozdiel v účinnosti, kvalite alebo čistote produktu?

V Európe sú doplnky stravy regulované podľa potravinovej legislatívy a preto produkty musia spĺňať požiadavky EÚ ako výroba, hygiena, aditíva, tvrdenia a pod. Výživové doplnky predávané v EÚ sú regulované vo vzťahu k smernici Európskeho parlamentu a v závislosti od krajiny, kde sa doplnky predávajú, môžu existovať dodatočné vnútroštátne pravidlá.

V Puori chceme ísť ešte ďalej a ešte viac sprehľadniť pre spotrebiteľa, čo naše produkty obsahujú a čo je najdôležitejšie, čo neobsahujú. Túto transparentnosť dosahujeme prostredníctvom laboratórneho testovania a certifikácie produktov treťou stranou.

Chceme, aby ste dostali to, čo vaše telo potrebuje a nič iné!

Výživové doplnky sú živiny vo vysoko koncentrovanej forme.

 

Keď sa živiny extrahujú z prírodných zdrojov, stanú sa super koncentrovanými. Pri dosiahnutí takejto úrovne koncentrácie, potencionálne stopy ťažkých kovov, pesticídov, toxínov a iných nežiaducich látok z prírodných zložiek môžu mať taktiež zvýšenú koncentrácie. Preto je dôležité, aby zložky používané v doplnkoch boli čisté a testované na všetky stopy kontaminácie.

Víziou Puori bolo od úplného začiatku vždo byť najtransparentnejšou, najčestnejšou a najkvalitnejšou značkou doplnkov. Je to súčasť našej DNA a dedičstva a zakotvené vo všetkom, čo robíme.

Proces je krátky

Dôsledný výber

Dôsledný výber

Pre Puori, je nevyhnutnou súčasťou vývoja produktu starostlivý výber dodávateľov a prísne testovanie ingrediencií

Testované treťou stranou

Testované treťou stranou

Po výrobe je každá šarža produktov testovaná nezávislým laboratóriom na nežiaduce látky a kvalitu

Clean Label

Clean Label

Výsledky testov sa posielajú do Clean Label Project, ktorý následne certifikujú produkty z hľadiska čistoty a účinnosti

Transparentnosť

Transparentnosť

Nakoniec sú výsledky zverejnené na webovej stránke projektu Clean Label pre úplnú transparentnosť

Čo znamená testované treťou stranou?

 

Keď je produkt testovaný treťou stranou, znamená to, že je testovaný nezávislými laboratóriami, čím sa zaisťuje splnenie všetkých objektívnych testovacích požiadaviek. Značka nemá žiadny spôsob, ako ovplyvniť výsledky testovania tretích strán.

V praxi to znamená, že každá jednotlivá šarža produktov je po výrobe odoslaná na dôkladné testovanie.

“Chceme byť súčasťou budúcnosti, kde definícia čistých produktov nebude definovaná marketingovými trikmi, ale regulovanými laboratórnymi údajmi. Aby sme išli príkladom, zverejňujeme všetky výsledky testov prostredníctvom Clean Label Project”

Oliver Amdrup-Chamby, zakladateľ & CEO Puori

Čo sa testuje?

Počas procesu sa produkty testujú na celkovo 200 rôznych druhov škodlivých pesticídov, ťažkých kovov a iných nežiaducich látok s použitím veľmi prísneho kalifornského návrhu 65 ako hlavným predpisom (prísnejšieho ako zákonné limity EÚ). Takéto stopy môžu byť výsledkom priemyselného spracovania alebo kontaminácie životného prostredia. Môžu to byť zvyšky ťažkých kovov v rybích olejoch alebo stopy pesticídov, dokonca aj v organicky certifikovaných zložkách. Po druhé, testovaním sa tiež overuje, či produkty obsahujú množstvo účinných látok uvedené na etikete.

Takto môžeme dodržať prísľub čistoty a kvality

200

Pesticídov

Ťažkých kovov

Toxínov

Clean Label ®

Projekt transparentnosti

 

Všetky výsledky testov Puori produktov

Clean Label ®

Projekt transparentnosti

Clean Label ProjectTM využíva údaje a vedu na odhalenie skutočného obsahu najpredávanejších spotrebných produktov v Amerike.
Produkty sú testované v akreditovanom laboratóriu analytickej chémie na 130 škodlivých environmentálnych a priemyselných kontaminantov a toxínov. Výsledky sú zverejnené online.

Pozrite si v výsledky testov všetkých Puori produktov